Ing. Jakub Jirůtka

Zástupce vedoucího Oddělení ICT pro vývoj