JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-KYB.16 Kybernalita
NI-KYB Kybernalita