Ing. Ondřej Podsztavek

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra počítačových systémů
student Katedra počítačových systémů