Ing. Tomáš Šabata

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení pro spolupráci s průmyslem
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky
externí učitel Katedra aplikované matematiky
student Katedra aplikované matematiky