prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Členka Vědecké rady FIT