Katedra softwarového inženýrství

Garantujeme 7 oborů/zaměření (4 bakalářské a 3 magisterské)

Jsme zapojeni ve 2 výzkumných skupinách

Provozujeme 4 laboratoře

Máme 1 poradnu pro start vlastního byznysu/startupu

Více než 50 % absolventů FIT pochází od nás

Na naší Katedře softwarového inženýrství (KSI) pokrýváme všechny činnosti shrnuté pod pojem softwarové inženýrství – specifikaci, analýzu, návrh, implementaci, nasazení a údržbu softwarových a informačních systémů. Věnujeme se webovému inženýrství – otevřené a strojově čitelné formáty, extrakce informací, tvorba znalostních bází a grafů, datové integrace a obohacování, zpracování přirozeného jazyka. Máme speciální pracoviště pro studium, vývoj a testování uživatelského rozhraní a uživatelského prožitku (user experience). Umíme vytvářet aplikace využívající rozšířenou (augmented) a virtuální realitu. Učíme vytvářet informační strategie podniku a projektové řízení. Dokážeme poradit se založením vlastního byznysu nebo studentského startupu.

Kde nás najdete?

Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 9. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoba

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství