Zde vám poradíme co a jak.

Novinky a změny

Zrušení časových oken s rezervací

Pro usnadnění spojení a průběhu veletrhu jsme upustili od rezervací konkrétních časových oken expertů a HR. Studenti uvidí v matchmaking sekci okna, kdy jste online (např. 11:00 až 14:00), a budou tak vědět, že vás v této době mohou kontaktovat na Slacku. Pokud bude mít zájem kontaktovat více studentů najednou, můžete si je rozvrhnout dle domluvy nebo využít hromadný videohovor.

Sdílení mezi absolventy

Vzhledem k velkému počtu full time nabídek jsme akci šířili i mezi absolventy FIT ČVUT.

Motivační odměna studentům na základě vašeho hodnocení

V příloze mailu jsme vám zaslali připravený dokument, do kterého prosím zaznamenávejte studenty, se kterými budete v kontaktu a jaký na vás udělali dojem. V dokumentu označte min 1 max 5 studentů, kteří na vás udělali dojem největší. To nám prosím zašlete v den veletrhu nejpozději do 17:00, abychom mohli při ukončení vyhlásit studenty, mezi které budeme rozdělovat finanční odměnu za aktivitu.

Videokonference

Videokonference se nebudou konat na Slacku (viz bod Spojení videokonference).

Propojování účastníků

Spojení videohovorů 1:1 a chatu

Prvotní spojení se uskuteční na Slacku (viz bod Jak bude probíhat spojení student-firma).

Spojení videokonference

 • Žádáme ty, kteří mají videokonferenci, ať si vyzkoušejí funkčnost odkazu (Google Meet), který naleznou v popisu své videokonference v matchmaking sekci. Pokud ji budete chtít vést jinde (např. Zoom nebo Teams), zašlete nám prosím daný odkaz.
 • Videokonference přesměrováváme na jiný komunikační nástroj kvůli tomu, že Slack neumožňuje sdílení obrazovek a bude také lepší připojování v průběhu konání.

Jak bude probíhat spojení student-firma

 1. Student se podívá do matchmaking sekce a uvidí, kdy jste online.
 2. Vyhledá vaše jméno ve Slacku → vytvoří se tím automaticky konverzační okno / napíše e-mail pokud nemáte Slack.
 3. Dále se domluvíte, jestli budete chatovat nebo volat. 

Videokonference

Videokonference se nebudou konat na Slacku (viz bod Spojení videokonference).

Co dělat, když se nebudu moct s někým spojit

 • Toto může být problém spíše pro studenty.
 • V každém případě nám pište na Slacku do kanálu #koordinace nebo na ssp@fit.cvut.cz a budeme se snažit vám pomoci

Ostatní

Chceme editovat informace o firmě

Pokud byste chtěli během veletrhu cokoli editovat a aktualizovat, nejrychlejší způsob je napsat nám na Slacku: Jana Hacmacová nebo Eliška Novotná.

Jak funguje Slack

 • Slack funguje ve webovém prohlížeči a mobilní aplikaci, lze si nainstalovat i desktop verzi.
 • Na Slacku můžete chatovat a volat. Pokud byste chtěli sdílet obrazovku, tak využijte např. Google Meet, Zoom nebo Teams.
 • Po otevření Slacku v horní liště lze hledat jména (studentů i firem). Vyberete daného člověka a po kliknutí na jeho jméno se automaticky vytvoří prostor pro komunikaci.
 • Na Slacku v levém sloupci je Channels. Klikněte na plus → můžete si vytvořit svůj kanál (veřejný abyste byli všichni pohromadě / pro soukromou domluvu / oboje)
 • Ve statusu si nastavte, z které firmy jste.
 • Krátký videonávod přímo od Slacku.
 • Pokud byste měli se Slackem problém (kvůli blokování na webu nebo osobní), zašlete nám jiný komunikační nástroj, kde vás bude moct student zastihnout. V krajním případě bude stačit mobil nebo e-mail.

Kontakty

Pokud je to možné, sledujte ve Slacku kanál #firmy a #koordinace (naleznete v levém menu). Všechny organizační informace budeme posílat e-mailem a pro rychlejší sdílení mezi účastníky také právě v těchto kanálech.

Koordinátorky

Ing. Jana Hacmacová

Ing. Eliška Novotná

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.