Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Kde se veletrh koná?

Celý COFIT se koná ve virtuálním atriu Nové budovy ČVUT na platformě 2GTHR. Konají se zde talky, hacky, workshopy a máte zde vlastní stánek.

Vstup je na hlavní stránce COFIT.

Jak bude probíhat COFIT talk?

COFIT talk jsou technologické diskuze s firemními experty a experty z fakultních laboratoří a výzkumných skupin, které mají za cíl představit aktuální projekty a výzkum a propojit ho s firemní praxí. Moderuje Sara Polak.

 • Úvod: představení laboratoře a projektů s FIT expertem (15 min)
 • Technologické prezentace s firemními experty (max. 20 min každá)
  • 10 min expertní prezentace (včetně zmínění nabídek)
  • 10 min sumarizace tématu a diskuze se Sarou Polak + otázky z publika, vysvětlení COFIT hack / pozvání na COFIT workshop

Co má obsahovat prezentace na COFIT talk?

 • Prezentace musí mít konkrétní zaměření a název (např. Využití technologie X při tvorbě Y).

 • Doporučujeme zapojení experta z vývoje nebo experta, který se daným tématem intenzivně zabývá.

 • Doporučujeme prezentaci opřenou o konkrétní praxi a know-how ve firmě, zmínit problémy a překážky (tzv. oblíbené fuckupy), inovace ve vývoji, možnosti zapojení studentů a absolventů (např. spolupráce se studentem → náš zaměstnanec)

 1. Zaměření firmy z pohledu IT

 2. Představení firemního experta

 3. Dané téma

 4. Zmínění nabídek spolupráce (projekty pro studenty, spolupráce s fakultními experty)

 5. Představení výzvy na COFIT hack / COFIT workshop

Jak funguje nástěnka spolupráce?

Nástěnka spolupráce funguje jako databáze firemních nabídek pro studenty.

Zástupci každé firmy mají přístup k editaci. Můžete editovat informace o firmě, přidávat profily firemních zástupců a spravovat nabídky. Nástěnka je přístupná pro vás i studenty nezávisle na konání veletrhu. Můžete ji využívat v průběhu celého semestru.

Nemáte přístup nebo potřebujete poradit? Pište na ssp@fit.cvut.cz.

Nástěnka spolupráce

Jak se spojíme se studenty?

Se studenty se můžete spojit po individuální dohodě – pokud vás student kontaktuje skrze nabídku na nástěnce spolupráce, na základě účasti na COFIT talku, hacku nebo workshopu či se za vámi staví na stánku po skončení COFIT talku.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.