Improving NTM

Jako jedni z prvních jsme provedli experimenty s Neural Turing Machine, kterou v roce 2016 představili výzkumníci společnosti Google.

Jan Tkačík a Pavel Kordík svůj výzkum publikovali ve sborníku ke konferenci World Congress of Computational Intelligence (WCCI 2016, část IJCNN) v článku s názvem Neural Turing Machine for sequential learning of human mobility patterns, ve kterém zkoumají vlastnosti NTM a srovnávají ji vůči Stack RNN při predikci vzorů v mobilitě lidí. Svoji implementaci NTM veřejně zpřístupnili a umožnili tak ostatním reprodukovat své experimenty. Prezentované modely byly dále využity pro predikci pohybu podezřelých osob při spolupráci s protidrogovým oddělením Policie ČR.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.