Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

Kdy

6. 5. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MSZZ a pro odevzdání diplomových prací.