Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Druhý termín konání státních závěrečných zkoušek

Vzhledem ke ztíženým podmínkám realizace vašich závěrečných prací byl umožněn i další termín konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) v týdnu od 30. 8. do 3. 9. 2021.

Pravidla pro jeho využití

  • Podejte do stanového termínu žádost o posunutí SZZ na druhý termín, odsouhlasenou vaším vedoucím práce, referentce pro SZZ. 
  • SZZ je možno posunout pouze jako celek, nelze absolvovat odbornou zkoušku v 1. termínu a obhajobu v 2. termínu.
  • Týká se to jak bakalářských, tak magisterských SZZ.

Bližší informace a konkrétní termíny najdete na stránkách SZZ.

Stránky SZZ