Disciplinární komise

Disciplinární komise je fakultní orgán, který projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Komisi tvoří zaměstnanci a studenti fakulty. Jednání a rozhodování komise jsou neveřejná. Činnost komise se řídí Disciplinárním řádem ČVUT.

Složení komise

Členy Disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem Akademického senátu. Komise má deset členů, z toho polovinu tvoří studenti. Disciplinární komise pro funkční období od 22. 12. 2017 do 21. 12. 2019 byla jmenována ve složení:

Zaměstnanci
Ing. Jan Trdlička, Ph.D., předseda
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D., člen komise
Ing. Josef Vogel, CSc., člen komise
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D., 1. náhradník
Mgr. Petr Novák, 2. náhradník
Studenti
Bc. Tomáš Nováček, člen komise
Bc. Jan Mára, člen komise
Ing. Stanislav Jeřábek, člen komise
Katarína Krbilová, 1. náhradník
Peter Kolárovec, 2. náhradník
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 1.3.2018, 15:16