Euromicro DSD/SEAA 2018

Ve dnech 29.–31. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční konference Euromicro DSD/SEAA 2018. Ta pokrývá aktuální trendy v oblasti vestavných, vysokovýkonných a kyberfyzikálních aplikací, hardware/software co-designu a softwarového inženýrství. V rámci programu se uskuteční celkem šest hlavních přednášek. Přednášet v rámci DSD budou také doktorandi a zaměstnanci z Katedry číslicového návrhu. Konference jsou placené. V případě jakýchkoliv dotazů či nabídek kontaktujte doc. Hanu Kubátovou.

Téma

Pod záštitou společnosti Euromicro se na fakultě uskuteční dvě konference – Conference on Digital System Design (DSD) a Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). Konference pokrývají aktuální trendy v oblasti vestavných, vysokovýkonných a kyberfyzikálních aplikací, hardware/software co-designu a softwarového inženýrství.

Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)
Konference se zabývá všemi aspekty počítačového inženýrství hardware/software (vestavných, pervazivních a vysoce výkonných) systémů. Témata pokrývají celou trajektorii návrhu od specifikace až po mikroarchitektury, digitální obvody a implementace VLSI.
Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)
Na konferenci se prezentují a diskutují nejnovější inovace, trendy, zkušenosti a obavy v oblasti softwarového inženýrství a pokročilých aplikací pro softwarově náročné systémy.

Program

Každá konference má vlastní program, ale šest hlavních přednášek je vybráno tak, aby byly zajímavé pro všechny účastníky. V rámci konference DSD budou přednášet i zástupci z Katedry číslicového návrhu. Ing. Stanislav Jeřábek, doc. Jan Schmidt, Dr.-Ing. Martin Novotný a Ing. Vojtěch Miškovský představí „Dummy Rounds as a DPA Countermeasure in Hardware“.

Navíc v rámci poster session představí svůj poster Bc. Petr Socha, Ing. Vojtěch Miškovský, doc. Hana Kubátová a Dr.-Ing. Martin Novotný. Poster se zaměřuje na téma „Correlation Power Analysis Distinguisher Based on the Correlation Trace Derivative“.

O akci

Konference DSD a SEAA jsou dlouhodobým mezinárodním fórem pro výzkumné pracovníky, specialisty z praxe a studenty. Pro účast na konferenci je nutné zaplatit poplatek za konferenci a zaregistrovat se. Členové společnosti Euromicro a studenti mají slevu. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách konference.

Typ akce
Konference
Organizátoři
Fakulta informačních technologií ČVUT
Euromicro
Termín
29.–31. srpna 2018
Místo
Nová budova ČVUT – Thákurova 9, Praha 6
Fakulta strojní ČVUT – Technická 4, Praha 6
Jazyk
Angličtina
Web akce
Euromicro DSD/SEAA 2018

Kontakt

Konference se budou konat v Kampusu Dejvice v prostorách Nové budovy ČVUT – Thákurova 9, Praha 6Fakulty strojní ČVUT – Technická 4, Praha 6. Předsedkyní letošních ročníků je vedoucí Katedry číslicového návrhu doc. Hana Kubátová. Organizaci této konference zajišťuje společnost AMCA.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Předsedkyně Euromicro DSD/SEAA 2018

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Martin Novotný - profile

Dr.-Ing. Martin Novotný

Předseda programového výboru Euromicro DSD 2018

Odborný asistent na Katedře číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czPředsedkyně Euromicro DSD/SEAA 2018


Poslední změna: 27.3.2019, 11:58