Přijímací řízení pro AR 2011/12

Bakalářský program Výsledky přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Informatika Dne 27.6.2011 proběhly přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Informatika. Každý uchazeč si může prohlédnout své výsledky v aplikaci prihlaska.fit.cvut.cz. Uchazeč, který se nemohl z vážných důvodů přijímací zkoušky zúčastnit se může v této aplikaci dodatečně omluvit a následně přihlásit k náhradnímu termínu. Ing. Miroslav Balík, PhD.

Magisterský program Zpráva o přijímací zkoušce do magisterského studia na FIT

Dne 20.5.2011 bylo rozhodnuto, kdo bude garantovaně přijat na základě předložených výsledků. Do prezenční formy bakalářského studijního programu Informatika je garantovaně přijato 473, do kombinované formy 79 uchazečů. Do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika je garantovaně přijato 213 uchazečů. Magistři ze škol, které nebyly vyjmenovány ve Směrnici děkana pro přijímací řízení a doložili průměr nižší či roven 2 budou přijímací komisí posouzeni z hlediska kompatibility studijních programů a mohou se ještě stát garantovaně přijatými. Každý uchazeč si v aplikaci Přihláška FIT ČVUT může ověřit, zda právě on je garantovaně přijat. Pro přihlášení použije kód přihlášky jako uživatelské jméno a příjmení jako heslo. Technické problémy s aplikací zasílejte na kadleto2@fit.cvut.cz.

Responsible person for the content of this page: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Last modified: 15.1.2019, 10:59