Další časopisy ČVUT

PRAŽSKÁ TECHNIKA

Periodikum ČVUT o vědeckých, pedagogických a dalších aktivitách. Aktuální číslo v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici na webových stránkách ČVUT https://ctn.cvut.cz/redakce/prazska-technika, kde také naleznete plánované termíny vydání jednotlivých čísel. Aktuální tištěný výtisk je k dispozici ve stojanech v prostorách ČVUT v Praze (například na Rektorátu ČVUT).Pražská technika

TECHNICALL

TecniCall je časopis určený pro podniky a instituce v České republice. Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT v Praze. Aktuální číslo v elektronické podobě i veškeré další informace o časopisu je k dispozici na webových stránkách http://www.tecnicall.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru jednotlivých čísel. Aktuální tištěný výtisk je k dispozici ve stojanech v prostorách ČVUT v Praze (například na Rektorátu ČVUT).

 

 

Inovacentrum

​Jedním z hlavních cílů Inovacentra je podporovat spolupráci mezi univerzitou a soukromým sektorem. Abychom propagovali příklady velkých úspěchů našich vědců na tomto poli, vydali jsme anglicky psaný profilový časopis, jehož první číslo si můžete prohlédnout na http://www.inovacentrum.cvut.cz/main/en. Chcete-li obdržet tištěnou verzi, napište si o ni na recepci.

 

 

 Last modified: 17.1.2019, 10:32