Výuka angličtiny

Mezi povinné předměty bakalářského studijního programu Informatika patří zkouška z angličtiny, kterou student prokazuje znalost angličtiny na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Tento předmět je možné realizovat různými cestami:

  1. Student již anglicky umí a může to doložit certifikátem
    • Uznání certifikátu
    • Certifikace na FIT
  2. Student se připravuje s podporou fakulty
  3. Student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce

Pro kombinovanou formu výuky platí stejná pravidla. Kontaktní výuka probíhá ale pouze v pracovní dny. Pokud tedy chtějí studenti kombinované formy studovat angličtinu v kurzech, musí je navštěvovat s prezenčními studenty.

1. Student již anglicky umí a může to doložit certifikátem

Student, který již anglicky umí, může své znalosti doložit certifikátem nebo může absolvovat certifikaci přímo na FIT. Certifikace musí být alespoň na úrovni B2.

Uznání certifikátu

Externí certifikát musí být alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Certifikáty uznává proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři podaném na Studijní oddělení.

Certifikace na FIT

Od roku 2014 se stala FIT certifikovaným zkušebním centrem společnosti ETS Global. Pro studenty pořádá test TOEIC® Listening and Reading za 350 Kč. Již samotný výsledek testu je z hlediska uznávání absolvování zkoušky z angličtiny ekvivalentní certifikátu TOEIC L&R.

2. Student se připravuje s podporou fakulty

Výuku angličtiny zajišťuje Kabinet jazyků Fakulty architektury, kurzy hradí FIT. V nabídce jsou kurzy pro úplné začátečníky (BI-A0Z, BI-A0L), mírně pokročilé (BI-A1Z, BI-A1L) a pokročilé (BI-A2Z, BI-A2L). Svou výchozí úroveň si student určuje sám. S odhadem znalostí může pomoci test.

Student prvního ročníku si zapíše základní kurz angličtiny BI-A0Z, pouze pokud ještě angličtinu nikdy nestudoval, či jsou jeho znalosti na úrovni začátečníka. Pro přihlášení kontaktuje svou studijní referentku.

Student, který se připravuje s podporou fakulty a získal zápočet z kurzu BI-A2L, si zapíše si v systému KOS předmět BI-ANG (zkouška z angličtiny po zápočtu). Student se přihlásí na některý ze zkouškových termínů vypsaných v KOS. Požadavky ke zkoušce se skládají z gramatického učiva a odborné angličtiny kurzů BI-A2Z a BI-A2L.

3. Student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce

Student si zapíše předmět BI-ANG1 (zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů) v systému KOS. Ve zkouškovém období se zapíše na některý z vypsaných termínů.Last modified: 13.6.2019, 13:33