Nové informační systémy pro efektivní fungování univerzity

Přednáška: Nové informační systémy pro efektivní fungování univerzity
Přednášející: Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Datum a čas: 6. květen 2013, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107

Záznam přednášky je k dispozici ve videoarchivu na stránkách AVC FIT.

 

Obsah přednášky:

Moderní informační systém poskytuje svým uživatelům ve vhodné formě veškeré informace potřebné k práci a kvalifikovanému rozhodování. Tvoří komunikační infrastrukturu, podporuje elektronický oběh dokumentů a zajišťuje správné fungování procesů v organizaci.

V této přednášce se zaměříme na technologie (převážně open-source) použité v páteřní infrastruktuře nového informačního systému. Procesní stroj Activity, systém pro správu dokumentů Alfresco, portál Liferay, aplikační sběrnice ServiceMix, datový sklad Mondrian a další. Ukážeme si prototypy pilotních aplikací: závěrečné práce, procesy doktorského studia, portál pro absolventy a spolupráci s průmyslem. V závěru budeme diskutovat vizi budoucího rozvoje a fungování informačního systému na FIT. Dotkneme se témat, jako je otevřenost datových rozhraní nebo využití dat pro doporučování (např. předmětů studentům, studentů na projekt). Pokud chcete ovlivnit směr rozvoje informačního systému nebo se stát součástí vývojového týmu, nenechte si přednášku ujít.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Ing. Pavel Kordík, Ph.D., absolvoval Katedru počítačů FEL ČVUT, kde v r. 2007 získal Ph.D. v oboru Informatika a výpočetní technika. Je proděkanem pro rozvoj FIT a v rámci této funkce se věnuje rozvoji informačních systémů. Garantuje magisterský obor Znalostní inženýrství a vyučuje předměty v oblasti data miningu, podnikové a výpočetní inteligence. Výzkumně se věnuje prediktivnímu modelování, optimalizaci modelů a metaučení.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT a ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Last modified: 30.1.2019, 15:51