Business Intelligence a datové sklady

Přednáška: Business Intelligence a datové sklady
Přednášející: Ing. Daniel Arnošt, CSc.
Datum a čas: 25. listopadu 2013, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: Čeština

Obsah přednášky:

Business Intelligence je obor zahrnující state of the art technologie pro zpracování velkých objemů dat v databázích, v poslední době se zavádějí i zpracovaní „nestrukturovaných“ dat, metody datových transformací, statistické analýzy, prediktivní modelování, a vizualizace. S implementací těchto technologií jsou těsně svázány procesy a postupy, které jsou pro BI specifické a které umožňují její efektivní využití pro podporu rozhodovacích procesů, finančního a marketingového chovaní komerčních i nekomerčních institucí.

Přednáška je úvodem do nového předmětu datové sklady. Přijďte se podívat – jde o zajímavý obor, který od svého vzniku nebyl dosud v podstatě zasažen žádnou ekonomickou krizí.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Daniel Arnošt pracoval jako managing partner ve společnosti NCR, poté jako manažer IT v několika společnostech a nyní působí jako senior BI architekt ve společnosti Vodafone ČR. Navrhoval a řídil zavádění dosud největších datových skladů v České republice.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Last modified: 31.1.2019, 15:39