Informatika pro nastupující v roce 2009 až 2014

Tomuto programu již aktuální končí akreditace. Od akademického roku 2015/2016 se lze hlásit do nově akreditovaného stejnojmenného programu Informatika.

Studijní program Informatika

Při členění programu Informatika do studijních oborů jsme se řídili doporučeními komise ACM a IEEE-CS a doplnili je pouze jedním specifickým oborem – Web a multimédia. Každý obor je vedle společných předmětů programu pokryt 7 oborovými předměty (jejich seznam najdete na stránce s podrobnými popisy jednotlivých oborů).

Všechny obory mají společnou kostru, kterou můžete vidět v doporučeném průchodu programem, podrobné průchody jednotlivými obory najdete na stránkách příslušných oborů.

Informační systémy a management

 • garant oboru: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • ochutnávka témat oboru:
  • zavádění informačních technologií v organizacích (projekty),
  • právní a ekonomické aspekty informačních systémů,
  • informační systémy na hranici mezi obchodníky a managementem.

Informační technologie

 • garant oboru: doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
 • ochutnávka témat oboru:
  • správa a konfigurace sítí a www serverů,
  • správa a konfigurace databází,
  • do hlubin operačních systémů (údržba, ladění, skriptování).

Počítačové inženýrství

 • garant oboru: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
 • ochutnávka témat oboru:
  • vyvážený mix HW a SW (např. jak využít HW pro rychlejší řešení SW problémů),
  • návrh systémů, které jsou všude (SoC, mobil, MP3, FPGA, RFID),
  • víc jader víc ví, aneb v hardwaru je paralelismus přirozený.

Softwarové inženýrství

 • garant oboru: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
 • ochutnávka témat oboru:
  • realizace většího software (programování ve velkém),
  • analýza, návrh, implementace, testování,
  • práce v softwarovém týmu (hra na malou SW firmu).

Teoretická informatika

 • garant oboru: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
 • ochutnávka témat oboru: 
  • principy a možnosti programovacích jazyků,
  • inteligentní systémy a spolehlivé programy,
  • algoritmy vychytané a vychytanější – jak a kdy se dají použít.

Web a multimédia

 • garant oboru: doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
 • ochutnávka témat oboru: 
  • jak systematicky na weby, www aplikace a vyhledávání na webu,
  • uživatelská přívětivost (web může být „cool“, ale ztratíte se v něm),
  • základy správného grafického návrhu.


Last modified: 27.1.2017, 17:51