Bakalářský obor Teoretická informatika

Získané dovednosti a znalosti

Obor rozšiřuje znalosti a dovednosti získané ve společných předmětech programu o teoretické základy potřebné při tvorbě efektivních algoritmů, také s ohledem k specifikám architektury výpočetního systému.

Obor dále obsahuje vyváženou kombinaci předmětů zaměřenou na teorii a praxi programovacích paradigmat a stylů, na implementace programovacích jazyků, na pochopení a použití různých výpočetních modelů a na metody vytěžování znalostí z dat. Protože obor poskytuje široké teoretické základy, je obecně vhodný pro zájemce o navazující magisterské studium v různých oborech. Na bakalářský obor také navazuje stejnojmenný obor v magisterském stupni studia.

Popis a uplatnění v oboru

Absolventi oboru Teoretická informatika naleznou uplatnění jako programátoři se širokými znalostmi tvorby efektivních algoritmů a pochopením různých programovacích stylů a jazyků. Absolventi se budou orientovat v celé řadě softwarových úloh, včetně základních systémových úloh nebo úloh pro zpracování větších objemů dat.

Oborové předměty

  • Algoritmy a grafy 2
  • Architektury počítačových systémů
  • Object-Oriented Programming
  • Programovací jazyky a překladače
  • Programovací paradigmata
  • Vytěžování znalostí z dat
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)

 Last modified: 26.7.2018, 10:19