Reverzní inženýrství - aktuální malware scéna (ESET)

Přednáška:   Reverzní inženýrství - aktuální malware scéna
Přednášející:     Juraj Malcho (ESET)
Datum a čas: 21. dubna 2015, 11 hodin
Místo:       Národní technická knihovna, Ballingův sál

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku nebo  G+!

Přednáška je prvním krokem k navázání dlouhodobé spolupráce FIT a ESET a je určena pro všechny studenty fakulty. V současné době spolupracujeme také na výuce. Ing. Martin Jirkal z ESETu vyučuje nový magisterský předmět Reverzní inženýrství (MI-REV) společně s Ing. Tomášem Zahradnickým, Ph.D., který se zasloužil o zařazení předmětu do výuky FIT. Zároveň je garantem předmětu a vedoucím Katedry počítačových systémů, která předmět vypisuje.

O přednášce:

Počítačové viry, malware, kyber útoky a jejich odhalování...Co to dnes znamená? Kam se vyvinula scéna, která původně byla o jakémsi hobby zvláštního druhu nadšenců, kteří viry psali a o jiném druhu nadšenců, kteří vytvářeli software na jejich likvidaci? V přednášce se podíváme na aktuální typy škodlivého kódu a motivy, proč a jak ho různí zlomyslní hráči implementují. Zároveň rozebereme problémy a úskalí, kterým musí čelit každý výrobce bezpečnostního software a zdůrazníme některé silné a slabé stránky různých přístupů k řešení situace v počítačové bezpečnosti.

Stručný životopis přednášejícího:

Juraj Malcho je od roku 2011 ředitel pro výzkum ESET, oddělení, které je zodpovědné za detekci malwaru, stejně jako návrh, vývoj a údržbu ESET technologií zahrnující nejznámější produkt ESET NOD 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
Juraj má více než desetiletou zkušenost v oblasti kybernetické bezpečnosti a je uznávaným odborníkem na reverzní inženýrství.
 
Pravidelně přednáší v prestižních mezinárodních institucích (NATO), i na univerzitách, především na Slovensku, v České republice a Kanadě. Sám absolvoval na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
 
 

 Last modified: 16.1.2019, 10:54