Genetické vylepšování a aproximace hardware a software

Přednáška: Genetické vylepšování a aproximace hardware a software
Přednášející: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (FIT VUT Brno)
Datum a čas: 29. února 2016, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:111
Jazyk: čeština
Záznam: avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)
YouTube kanál FIT

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebookulogo_G Twitteru! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Evoluční návrh, inspirovaný fenoménem biologické evoluce, představuje nový přístup k navrhování, optimalizaci, aproximaci, adaptaci i automatické opravě hardware i software. V přednášce bude vysvětlen princip evolučního návrhu a na vybraných případových studiích demonstrovány výhody a nevýhody této metody.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Absolvoval zahraniční pobyty na Pennsylvania State University, University of Oslo a NASA Jet Propulsion Laboratory, Caltech. Podílel se na více než 150 odborných publikacích, zejména v oblastech genetického programování, evolvable hardware a aproximačního počítání.

 

Přednášku spolupořádá IEEE SB na ČVUT.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Last modified: 13.2.2019, 15:39