Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?

Přednáška: Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?
Přednášející: RNDr. Jiří Vondrášek, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologické v Praze)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (FIT ČVUT v Praze)
Datum a čas: 22. února 2016, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:111
Jazyk: čeština
Záznam: avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)
YouTube kanál FIT

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebookulogo_G Twitteru! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Počítač se stal velmi mocným nástrojem v bádání biologů. Moderní biologie totiž produkuje enormní množství dat, která je třeba ukládat, kódovat a starat se o ně, ale především je interpretovat a analyzovat. A právě skloubení informatických postupů s biologickými vědami dalo vzniknout nové vědní oblasti známé pod názvem bioinformatika. Bioinformatika významným způsobem napomáhá při objevování podstaty a fungování přírody a představuje i velké naděje v boji s genetickými poruchami, nebezpečnými chorobami a dalšími výzvami dnešní společnosti.

Nutnost udržovat biologická data, podporovat přírodovědný výzkum a jeho poznatky přenášet do lékařství, zemědělství či biotechnologií si vyžádala vznik evropské infrastruktury ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information), která zastřešuje celou oblast práce s bioinformatickými a life science daty. V České republice vznikl velmi aktivní uzel ELIXIR-CZ. Představíme vám vizi a plány ELIXIR a ELIXIR-CZ a možnosti zapojení do projektů pro bioinformatiky i čisté informatiky.

Na přednášce dále bude prezentován bakalářský a magisterský studijní obor Bioinformatika, který je společným dílem VŠCHT, FIT ČVUT a AV ČR. Vyvrcholením večera bude zajímavá praktická ukázka práce bioinformatika, kterou představí Dr. Pačes. Hostem přednášky bude Ing. Robert Pergl, Ph.D., který představí zapojení výzkumé skupiny CCMi při Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT do ELIXIR-CZ.

 

Stručný životopis přednášejících:

RNDr. Jiří Vondrášek, Ph.D., je vedoucí skupiny Bioinformatika na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a ředitel národního uzlu ELIXIR-CZ. Přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole chemicko-technologické.

Mgr. Jan Pačes, Ph.D., pracuje v Ústavu molekulární genetiky AV ČR jako vědec. Přednáší bioinformatiku na několika univerzitách v ČR i zahraničí. Je zakladatelem profesní organizace bioinformatiků FOBIA (Free & Open Bioinformatic Association). Zabývá se mimo jiné šířením genetické informace horizontálním transferem. Pro EU provádí kontrolní analýzy GMO.

Doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D., je docentem fyzikální chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde vede Laboratoř informatiky a chemie a garantuje studijní obor Bioinformatika. Mezi jeho odborné zájmy patří chemoinformatika a počítačový návrh léčiv a strukturní bioinformatika nukleových kyselin.

Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., je profesorem na FIT ČVUT v Praze, kde vede Výzkumnou skupinu PSC zabývající se stringologií, kompresí dat a bioinformatikou. Je také koordinátorem předmětů vyučovaných na FITu pro meziuniverzitní obor Bioinformatika.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Last modified: 13.2.2019, 15:30