Zapojení pro generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p)

V roce 2002 získal doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc., patent na zapojení pro generování multiplikativní inverze. Vynález má význam ve kryptografických výpočtech, zejména v kryptografických hardwarových aplikacích a vestavěných systémech, např. v čipových kartách. Majitelem patentu je Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Autor
doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Přihlašovatel/Majitel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Druh PV
Český národní patent
United States Patent 7574469
Informace ÚPV
Zapojení pro generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p)
Dokumentace
Patentový spis č. 294 898
Číslo přihlášky
2002-4116
Číslo dokumentu
294 898
Datum podání přihlášky
16. 12. 2002
Datum udělení patentu
7. 2. 2005
Datum publikace patentu
13. 4. 2005

Anotace

Patent - Generování multiplikativní inverzePodstata vynálezu spočívá ve vytvoření zapojení pro efektivní generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p), kde p je prvočíslo, tj. generováním modulární inverze. Zapojení je upraveno pro binární vykonávání operací v procesu generování modulární inverze, a to vzhledem k co nejmenšímu počtu operací sčítání, odečítání a posuvu. Postup realizovaný navrženým zapojením odstraňuje redundantní operace pro konverzi lichých a záporných hodnot, které jsou prováděny u dosavadních postupů. K tomu se využívá reprezentace záporných čísel v doplňkovém kódu, posun hodnot doleva v řídicí části rozšířeného Euklidova algoritmu a nová definice hlídacích a řídicích podmínek provádění postupu. Minimalizování počtu operací sčítání a odečítání je žádoucí v případě počítání s velkými čísly, která se vyskytují v kryptografii.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., stepan.starosta@fit.cvut.czProděkan pro vědu a výzkum


Last modified: 25.6.2019, 9:41