Laboratoř zpracování obrazu

Laboratoř zpracování obrazu poskytuje technické zázemí pro výzkumné projekty a výuku v oblasti zachycování vizuálních informací. V laboratoři se uskutečňuje projekt financovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je vybavit laboratoř kamerovými systémy, senzory a související optickou a osvětlovací technikou pro realizaci praktických projektů. Dalším cílem je zlepšení kvality výuky v oblasti zpracování dat a poskytnutí prostředí pro aplikaci teoretických poznatků v praxi.

O laboratoři

Logolink MŠMT a OP VVV

Laboratoř rozšiřuje možnosti využití informačních technologií v oblasti zpracování obrazu. Laboratoř vznikla v roce 2017. Základní vybavení bylo zakoupeno z prostředků ČVUT a Fakulty informačních technologií. Dále bude projekt financován z projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z laboratoře se tak stane moderní a plnohodnotně vybavené pracoviště.

Finanční prostředky z projektu umožňují vybavit laboratoř kamerovou technikou. K dispozici bude vybavení pro 20–24 studentů, kdy každá dvojice studentů bude moci pracovat s vlastní technikou. Do laboratoře bude díky finanční podpoře projektu zakoupeno následující vybavení:

  • kamerové systémy (maticové, řádkové a termovizními kamery, kamery pracující v blízké infračervené oblasti, UV a 3D kamery a ToF kamery poskytující hloubkovou informaci),
  • měřicí stojany a držáky pro uchycení kamer,
  • zdroje osvětlení snímané scény (pracující ve viditelné oblasti spektra i mimo ni),
  • objektivy fixní i objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností,
  • pásmové filtry pro zúžení snímaného spektra,
  • napájecí zdroje, kabely a další technika pro provoz kamerových systémů.

Výzkumná činnost

Laboratoř poskytne unikátní expertní zázemí pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti zachycování vizuálních informací, předzpracování dat, data miningu a umělé inteligence s širokými možnostmi výzkumu nových postupů při získávání informací z obrazových dat. Při řešení praktických úloh se mnohdy naráží na problémy, které přesahují známý rámec poznání, proto je laboratoř pro řadu výzkumných témat výzvou s jedinečným potenciálem.

Pedagogická činnost

Laboratoř umožní studentům získávat znalosti o zpracování nestrukturovaných dat v podobě obrazových informací. Dále studenti propojí své dosavadní znalosti z oblasti předzpracování dat, data miningu a umělé inteligence. Rovněž budou připraveni na praktické úlohy, se kterými se budou moci setkat v budoucím zaměstnání.

Nové vybavení umožní rozšířit výuku studentů o nové předměty, např. Strojové vidění a zpracování obrazu. Ten je seznámí s kamerovou technikou s důrazem na zpracování obrazu založeném na pokročilých metodách vytěžování dat. Laboratoř také využijí studenti magisterského studijního oboru Znalostní inženýrství.

Kontakt

Laboratoř zpracování obrazu vede děkan FIT doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Správce laboratoře je Ing. Jakub Novák. Laboratoř sídlí ve 12. patře Budovy A v místnosti TH:A-1258. Další informace jsou také na webu laboratoře.

Marcel Jiřina - profile

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře zpracování obrazu

Děkan FIT

Jakub Novák- profile

Ing. Jakub Novák

Správce Laboratoře zpracování obrazu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., marcel.jirina@fit.cvut.czDěkan


Last modified: 21.1.2019, 16:15