X-definice – zpracování a transformace dat

X-definice – zpracování a transformace dat

Jiří Kamenický ze společnosti Syntea software group a.s. si pro vás 19. listopadu připravil přednášku o frameworku X-definice. Seznámí vás s touto technologií a ukáže vám její praktické použití v enterprise aplikacích na konkrétním projektu. Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Informatické večery FIT od 18:00 v posluchárně T9:107.

Téma

X-definice je rozsáhlý framework pro zpracování a transformace dat v XML nebo JSON formátu. Dobře funguje i na větších projektech, např. pojišťování motorových vozidel v ČR a SK. Poslední verze byla letos vydána jako open-source.

Přednáška vás uvede do problematiky X-definic a ukáže vám praktické použití této technologie v enterprise aplikacích. Přednášející vám předvede uplatnění tohoto frameworku na konkrétním rozsáhlém projektu, ve kterém je použita validace, transformace, workflow a metajazyky.

O akci

Přednáška by měla přispět k podpoře provázání prostředí školy a praxe a potenciálně napomoci k navázání spolupráce ohledně využívání frameworku X-definic a podílení se na tvorbě open-source komunity. Přednáška je vhodná zejména pro studenty magisterského oboru Webové a softwarové inženýrství a především pro zapsané do předmětu Pokročilé databázové systémy (MI-PDB.16).

Vstup je zdarma a bez registrace. Přednáška je určena i pro posluchače bez předchozí znalosti probíraného tématu.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Jiří Kamenický – Syntea software group a.s.
Termín
19. listopadu 2018, 18:00–19:30
Místo
Posluchárna T9:107, Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
Čeština
Záznam
YouTube
AVC FIT (přístupný pouze studentům a zaměstnancům ČVUT)

O přednášejícím a společnosti

Jiří Kamenický a Václav Trojan jsou zástupci firmy Syntea software group a.s. Jiří Kamenický se na přednášce představí jako výkonný ředitel této společnosti, která se zaměřuje na vývoj a použití technologie X-definice. Autorem této technologie je Václav Trojan.

Jiří Kamenický

Jiří Kamenický – profileIng. Jiří Kamenický vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Se svým bratrem vypracoval kód a programové vybavení pro osobní počítače známé jako „Čeština bratří Kamenických“. Založil společnost 5Soft a.s., která se později transformovala do společnosti Koncept a.s. a následně do společnosti Syntea software group a.s. Zde dodnes zastává roli předsedy správní rady a výkonného ředitele.

Václav Trojan

Václav Trojan – profileMgr. Václav Trojan vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor sociologie-filosofie. V letech 1970–1990 pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů, kde se věnoval práci na jádru operačního systému DOS 3 a vývoji překladačů (Systran, Pascal, C). Od roku 2000 dodnes pracuje v Syntea software group a.s., kde se věnuje vývoji prostředků pro práci s XML. Externě vyučuje základy programování Java na Katedře algebry na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Syntea - logo
Logo Syntea software group a.s.

Syntea software group a.s.

Syntea software group a.s. je dodavatelem IT řešení, vlastních technologií a služeb. V roce 2005 společnost Syntea založila Institut Informatiky – Vyšší odbornou školu, kterou společnost provozovala v letech 2005–2015. Už od svého vzniku se společnost Syntea software group a.s. soustředila také na vývoj vlastních technologií. V rámci této činnosti od roku 2004 začala s vývojem technologie X-definice, kterou v různých etapách prezentovala na konferenci XML-Prague a v roce 2018 ji uvolnila ve formě open-source.

Související obsah

Témata
Cyklus přednášek: Informatické večery FIT
Předchozí přednáška: Pět let po studiu FIT – co jsem se naučil v praxi
Následující přednáška: dreamBIG with Lukáš Kroc
Lidé
Přednášející: Jiří Kamenický
Záznam akce: Audiovizuální centrum studentů ČVUT
Místa
T9:107
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Last modified: 15.4.2019, 16:00