Asynchronní .NET

Přijďte si 20. 12. od 14:30 poslechnout přednášku s názvem Asynchronní .NET, která se koná v rámci předmětu Pokročilý .NET a projektivní programování (MI-DNP). Václav Dajbych vás seznámí se základy asynchronního programování. Přednáška se koná v místnosti TH:A-1455. Kapacita je omezena.

Téma

Přednáška v rámci magisterského předmětu Pokročilý .NET a projektivní programování vám nastíní problematiku asynchronního programování v .NET. Václav Dajbych vám vysvětlí klíčová slova async a await a ukáže další techniky asynchronního programování.

O akci

Přednáška je zdarma a není nutné se na ni registrovat. Přednáška je určena pro studenty a odbornou veřejnost se znalostí platformy .NET. Kapacita přednášky je omezena na 50 posluchačů a studenti předmětu Pokročilý .NET a projektivní programování (MI-DNP) mají prioritu.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Václav Dajbych
Termín
20. prosince 2018, 14:30–16:00
Místo
Zasedací místnost TH:A-1455, Budova A
Thákurova 7, Praha 6
Jazyk
Čeština
Záznam
Nebude pořízen

O přednášejícím

Václav Dajbych je seniorní softwarový vývojář a Most Valuable Professional (MVP). Stal se již také pravidelným přednášejícím v rámci předmětu MI-DNP.

Související obsah

Témata
Předmět: Pokročilý .NET a projektivní programování (MI-DNP)
Předchozí přednáška: Angular
Lidé
Přednášející: Václav Dajbych
Místa
TH:A-1455
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Ondřej Dvořák, ondrej.dvorak@fit.cvut.czOrganizátor přednášky, vyučující MI-DNP


Last modified: 12.12.2018, 11:51