Začněte profesní kariéru v CERN

Začněte profesní kariéru v CERN

Přijďte si 25. února poslechnout přednášku o pracovních možnostech v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Jaroslava Schovancová a Jarmila Litras vám představí toto největší a nejuznávanější centrum vědeckého výzkumu jako zaměstnavatele jak pro technické, tak i netechnické obory. Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Informatické večery FIT od 18:00 v posluchárně T9:107.

Téma

Chcete, aby vaše práce pomáhala odhalovat, z čeho se skládá náš vesmír a jak náš svět funguje? Zauvažujte o kariéře ve Švýcarsku. Dvě české zaměstnankyně Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), nejvýznamnější a největší laboratoře zkoumající mikrosvět částicové fyziky, představí tuto organizaci jako zaměstnavatele pro různé technické a netechnické obory. Přijďte diskutovat o možnostech vašeho uplatnění a zjistit, jak v CERN uspět.

O akci

Akce je zdarma a bez registrace. Obdobná akce proběhne opakovaně, a to v dopoledních hodinách 25. února na FJFI ČVUT, 26. února na MFF UK a na dalších místech. Více o plánovaných přednáškách najdete na webových stránkách Careers at CERN.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D. – CERN
Jarmila Litras – CERN
Termín
25. února 2019, 18:00–19:30
Místo
Posluchárna T9:107, Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
Čeština
Záznam
YouTube
AVC FIT (přístupný pouze studentům a zaměstnancům ČVUT)

O přednášejících

Jaroslava Schovancová a Jarmila Litras pracují v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) ve Švýcarsku. CERN je největší a nejuznávanější centrum vědeckého výzkumu na světě. Jsou tu jedny z největších a nejkomplexnějších vědeckých nástrojů, které se používají ke studiu základních složek hmoty.

Jaroslava Schovancová

Jaroslava Schovancová – profile

Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D., studovala fyziku a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Zájem o distribuované výpočty ji zavedl od magisterského studia Astronomie a astrofyziky přes doktorské studium Subjaderné fyziky až do CERN. Tady se jako kmenový zaměstnanec na pozici Computing Engineer v CERN IT zabývá různými aspekty distribuovaných výpočtů nejen na globální počítačové infrastruktuře – Worldwide LHC Computing Grid.

Jarmila Litras

Jarmila Litras – profile

Jarmila Litras vystudovala management nejdříve v České republice a následně ve Francii. V CERN pracuje od roku 2014 jako administrativní asistentka v personálním oddělení.

Související obsah

Témata
Cyklus přednášek: Informatické večery FIT
Předchozí přednáška: Doménově specifické jazyky s JetBrains MPS
Následující přednáška: Private Cloud – Pokroky v síťové infrastruktuře
Lidé
Přednášející: Jaroslava Schovancová, Jarmila Litras
Záznam akce: Audiovizuální centrum studentů ČVUT
Místa
T9:107
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR referentka


Last modified: 16.7.2019, 10:24