doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra softwarového inženýrství
Osobní stránky
http://vitvar.com
E-mail
tomas@vitvar.com

Semantický web

Semantic Annotation for Web Services

Principy a technologie propojených dat, životní cyklus propojených dat. Jazyky a nástroje pro publikování, propojování a využívání strukturovaných dat na webu, srovnání s webovými API. Jazyky pro reprezentaci sémantiky dat.

Odvozování v deskripční logice a jeho aplikace ve webovém prostředí. Vztah strukturovaných dat na webu a extrakce informací z textu/HTML

Principy moderních webových technologií

Web Service Discovery using methods of Collective Intelligence

Moderní architektornické styly pro návrh aplikací a služeb. Metody pro zajištění dobrého výkonu aplikací (škálovatelnost a dostupnost). Jazyky pro reprezentaci rozhraní aplikací na informační, procesní a technologické vrstvě. Metody pro analýzu sociálních sítí.Last modified: 26.4.2019, 15:49