IT SPY

IT SPY je elitní IT soutěž hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol. Každý rok hledají desítky ambasadorů ty nejlepší ze všech úspěšně obhájených diplomových projektů. Konkurenci tvoří 1 607 diplomových prací, které vzniknou na IT fakultách českých a slovenských univerzit. Společnou volbou jsou pak pod záštitou nejstarší IT profesní organizace ACM vybráni ti, kteří se střetnou v závěrečném finále.

Současný ročník

Do 15. 9. je možné podávat přihlášky do desátého ročníku soutěže IT SPY. Lze přihlásit diplomové práce obhájené v tomto akademickém roce, a to nejpozději do 15. 9. Autor nejlepší prace získá profesní věhlas a 1 000 € na rozvoj svého projektu. Pro více informací kontaktuje fakultního ambasadora prof. Jana Holuba.

Oceněné práce z FIT

Studenti Fakulty informačních technologií jsou pravidelně nominování do finále soutěže IT SPY. Několikrát absolventi stanuli také na stupních vítězů – v roce 2012 obsadil třetí místo Tomáš Borovička a o rok později soutěž vyhrál Josef Kokeš.

Minulé ročníky

Soutěž IT SPY se koná již od roku 2010. Dříve nesla název ACM SPY.

O organizátorech

Hlavními organizátory ročníku 2019 je společnost ProfinitFakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Odbornou záštitu nad soutěží drží česká a slovenská sekce odborné organizace ACM (Association for Computing Machinery) – Czech ACM Chapter a Slovakia ACM Chapter.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Last modified: 25.6.2019, 13:34