10 let FIT očima děkanů (a Apakrychlí)

10 let FIT očima děkanů (a Apakrychlí)

Jsme FIT už 10 let! Chcete vědět, jak to všechno začalo? Jak se z nápadu pár lidí na FEL ČVUT stala čtvrtá největší fakulta ČVUT v Praze, která je magnetem pro lidi v oboru IT? Přijďte se 13. listopadu od 17:00 podívat do historie i současnosti FIT ČVUT v Praze společně s děkany fakulty.

Téma

První děkan fakulty prof. Pavel Tvrdík vás reportážně provede kojeneckými, předškolními, školními a i trochu pubertálními roky fakulty. Současný děkan fakulty doc. Marcel Jiřina shrne vývoj fakulty za poslední dva roky a představí další plány pro rozvoj do budoucna.

Na závěr vám Ing. Tomáš Nováček představí nový výzkum fenoménu Apakrychlí. Dozvíte se o apakrychlických přípravách na 10. výročí vzniku fakulty, jak Apakrychle ovlivňují vývoj řadicích algoritmů či co má společného lov kosatek v jihovýchodní Austrálii s kanceláří Pavla Tvrdíka.

O akci

10 let FIT - banner

Akce je zdarma a bez registrace.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Ing. Tomáš Nováček
Termín
13. listopadu 2019, 17:00–18:00
Místo
Posluchárna T9:105, Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
Čeština

O přednášejících

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Pavel Tvrdík - profile

Prof. Pavel Tvrdík je jedním ze zakladatelů fakulty a v letech 2009–2017 byl po první dvě období jejím děkanem. V současnosti působí na Katedře počítačových systémů, je předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a garantem magisterského oboru Počítačové systémy a sítě. Dále je vedoucím výzkumné skupiny Paralelní a distribuované výpočty.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Marcel Jiřina - profile

Doc. Marcel Jiřina působí na fakultě od roku 2013 a v jejím čele stojí od roku 2017. V letech 2013–2017 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum a také člena Vědecké rady FIT. Od roku 2015 je členem Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a zároveň je garantem bakalářskéhomagisterského studijního oboru Znalostní inženýrství.

Ing. Tomáš Nováček

Tomáš Nováček - profile

Ing. Tomáš Nováček je doktorandem a absolventem bakalářskéhomagisterského zaměření Softwarové inženýrství. Od počátku je aktivním studentem a kromě působení na Seznamováku FIT, Magistrováku FIT a v časopise Buď FIT stál u objevu Apakrychlí. Dnes se již může pyšnit titulem Zadní odborník na Apakrychle.

Související obsah

Lidé
Přednášející: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., Ing. Tomáš Nováček
Místa
T9:105
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Last modified: 6.11.2019, 14:04