Volby do Akademického senátu ČVUT na funkční období 2009–2010

 
Výsledky voleb

Zpráva volební komise

Volební aplikace
https://anketa.cvut.cz/volby-as-fit/
pozn. Volební aplikace byla revidována nezávislým členem AO - Ing. Pavlem Loupalem, ktery ji shledal funkční.

Kandidáti do AS ČVUT

Akademičtí pracovnící:
Ing. Radek Dobiáš kandidátka
Ing. Ivan Halaška kandidátka
Ing. Josef Hlaváč kandidátka
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. kandidátka
Ing. Martin Půlpitel kandidátka
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. kandidátka

Studenti:
Tomáš Bohuňovský kandidátka
Tomáš Luňák kandidátka
Jan Milík kandidátka
Ondřej Pelech kandidátka
Tomáš Rafaj kandidátka
Jan Václavík kandidátka
Petr Vopalecký, DiS. kandidátka

Volební komise ve složení:
Ing. Jan Schmidt, Ph.D., předseda
Michal Daňhelka, místopředseda
Ing. Pavel Kubalík, místopředseda
Kristýna Streitová
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

vyzývá uchazeče k podání kandidátky do Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT).
Kandidátku je nutné doručit v následující formě:

  • PDF soubor v maximálním rozsahu A4, který komise vystaví na webu FIT (http://www.fit.cvut.cz/volby-as-cvut).
  • Stejný PDF soubor vytištěný a podepsaný na důkaz toho, že uchazeč s kandidaturou souhlasí.

Metody doručení:

Pro platnou kandidaturu je třeba doručit oběma způsoby.

Nejzazší termín pro doručení kandidátky (v obou podobách) je 27.11. 2009 do 12:00.

Oficiální kandidátky budou zveřejněny v pátek 27.11. večer na této stránce.

Volby proběhnou elektronicky. Volební aplikace bude otevřena v pondělí 30.11. do 12:00 a uzavřena bude ve středu 2.12. ve 20:00. Výsledky budou zveřejněny na této stránce do pátku 4.12. do 12:00.Last modified: 3.12.2018, 12:40