Změna obchodního modelu IT průmyslu, aneb Jakou má Google strategii proti Microsoftu?

Přednáška: Změna obchodního modelu IT průmyslu aneb Jakou má Google strategii proti Microsoftu?
Přednášející: Mgr. Jiří Donát, Ph.D., ředitel IT pro Českou a Slovenskou republiku Sodexo Pass a.s.
Datum a čas: 13. ledna 2010, 17–19 hodin
Místo: Ballingův sál, NTK, Praha
Jazyk: Čeština

 

Anotace přednášky: Přednáška se bude věnovat základním strategiím IT firem ve třech hlavních etapách vývoje IT: v době sálových počítačů, v době PC a v nastávající době internetových služeb. Nejprve stručně popíšeme původní obchodní model IT založený na prodeji hardware, který oboru dominoval v jeho počátcích v 50. až 70. letech minulého století. Následně se podíváme na změny na trhu v 70. letech minulého století, které vedly ke vzniku mikropočítačů, a později osobních počítačů, a díky kterým vznikl trh komerčního software.

Budeme diskutovat vrozené nedostatky komerčního software, které vyplývají z nutnosti opakovaně prodávat stejné zboží stávajícím zákazníkům, a tudíž z potřeby inovovat i ve chvíli, kdy je již funkčnost produktu plně vyhovující (tzv. fáze „přirozené“ a „umělé“ inovace). Popíšeme hlavní prvky strategie firmy Microsoft, která dnes dominuje trhu komerčního software, a tzv. „prodejní cyklus PC trhu“, tedy současný ekosystém na trhu PC, který nutí zákazníky pravidelně obměňovat jejich existující hardware i komerční software i v době, kdy je ještě plně funkční, a to díky konstrukci zvané „fenomén morálního zastarávání“.

Ve třetí části přednášky se podíváme na ohrožení, která pro stávající model prodeje komerčního software znamená internet. Prodiskutujeme vznik otevřeného software, základní motivace jeho tvůrců, ale i důvody, proč se otevřený software masivně neprosadil jako alternativa ke komerčnímu software. Následně se zamyslíme nad technologickými a obchodními důvody, které povedou k přechodu většinového trhu prodeje software do modelu Software jako služba. Závěrečnou diskusi pak budeme věnovat dopadům této nové podoby IT průmyslu na vybraná průmyslová odvětví, ale i na její dopady na novou roli IT v našem běžném životě.

 

Osnova přednášky:

  • Počátky „doby PC“ – výpočetního paradigmatu, ve kterém jsou primární data i aplikace na počítači uživatele
  • Počátky komerčního software
  • Dnešní model prodeje software a autorské práce
  • Nástup paradigmatu internetových služeb – přesun primárních dat na centrální úložiště a jejich spojení s aplikacemi
  • Zánik komerčního software a budoucí obchodní model softwarového průmyslu
  • Jak se Microsoftu podařilo získat trh?
  • Jak se podaří získat trh firmě Google? V čem bude tento trh jiný?

 

Vstupní předpoklady: Přednáška nevyžaduje žádné specifické znalosti. Výhodou je ale zájem o obor IT a chuť přemýšlet o vývoji tohoto oboru v širších souvislostech.

 

Anotace přednášejícího: Mgr. Jiří Donát, Ph.D., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a doktorský obor Inženýrská informatika na Fakultě dopravní ČVUT. Pracoval nejprve v ČSAV, po roce 1989 zastával řadu manažerských funkcí v IT a telekomunikačních firmách. Mimo jiné působil jako Country Manager softwarové společnosti Lotus Development, jako Country Manager telekomunikační společnosti Nortel, jako Senior Manager konzultační společnosti Deloitte a jako Associated Director globální poradenské společnosti AT Kearney. Ve svém profesním životě pracoval na řadě IT projektů v Evropě i v Asii, mimo jiné v Indii, v Číně, v Rusku, v Saudské Arabii a v Egyptě. Napsal tři knihy z oblasti IT a řadu odborných článků. Od prosince 2009 působí jako ředitel IT pro Českou a Slovenskou republiku společnosti Sodexo Pass.

 

Záznam přednášky naleznete ve videoarchivu AVC.Last modified: 20.8.2019, 11:17