Přijímací zkouška do BSP Informatika pro cizince

Přijímací zkouška do českého bakalářského studijního programu Informatika pro cizince, kteří podali přihlášku do 30.4.2010, nebyla jim přijímací zkouška prominuta a nemohli se zúčastnit žádného termínu Národní srovnávací zkoušky organizované společností Scio, se koná:

16.6.2010
v posluchárně T2:D2-256 Fakulty elektrotechnické od 14:00.

Posluchárna T2:D2-256 je uprostřed 2. patra monobloku FEL a FS, adresa Technická 2, Praha 6.

Dostupnost: metro trasa A, konečná stanice Dejvická, výstup vpravo směrem do areálu ČVUT.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Ke zkoušce si uchazeč připraví: doklad o totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz), psací náčiní v dobrém stavu, volné papíry k přípravě odpovědí na položené otázky.
Své odpovědi vyznačujte nesmazatelným způsobem, nikoliv obyčejnou tužkou.
Kalkulátory jsou přípustné, ale k řešení úloh nepotřebné, tedy zbytečné.
Veškeré komunikační prostředky jsou zakázány, tedy i např. kalkulačka v mobilu, notebooky s WiFi apod.
V době od 14:00 do 14:30 proběhne registrace uchazečů, na vyplnění odpovědí bude jedna hodina od 14:30 do 15:30.Last modified: 2.6.2010, 22:37