Informační systémy

Na Fakultě informačních technologií běží mnoho systémů. Na této stránce je přehled těch nejdůležitějších pro akademické i neakademické zaměstnance. Do všech systémů se přihlašuje pomocí Hesla ČVUT.

KOS ČVUT – Komponenta studium
KOS slouží k podpoře studijních agend na ČVUT. V systému se vypisují předměty, které si studenti mohou zapisovat či si z nich tvořit rozvrh. Učitelé zde vypisují termíny zkoušek či zápočtových testů a zapisují zde studentům jejich klasifikaci.
Course Pages
Course Pagesje systém pro podporu výuky. Umožňuje předávání informací o konkrétní náplni předmětů, podmínkách úspěšného absolvování či jednotlivých úkolech.
Klasifikace
Pro učitele představuje nová klasifikace snadnější tvorbu klasifikace, interaktivní editor pro tvorbu vzorců. Dále tento systém umožňuje export a import klasifikace v csv, možnost používat REST API.
Portál IS FIT
Tento portál vznikl jako jedna z komponent budované páteřní infrastruktury, která umožní rozvoj informačních systémů na ČVUT. Součástí systému je portál pro absolventy, spolupráci s průmyslem nebo systém pro závěrečné práce.
PES ČVUT – Portál ekonomických služeb
Pomocí tohoto portálu je možné nahlédnout do personální agendy a získat zde informace o mzdě, smlouvách, zahraničních cestách a dovolených. Pro řešitele projektů umožňuje portál přistupovat k agendě projektů.
V3S ČVUT – Věda, výzkum, vnější styky
Aplikace eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.
Alfresco
Alfresco je portál pro správu dokumentů. Jsou zde dispozici důležité dokumenty, zápisy z grémia či akreditační materiály.


Last modified: 31.3.2020, 9:38