Způsob kandidatury ve volbě děkana 2017

Kandidátky lze podávat v období 3. 4 – 30. 5. 2017 do 12:00. Všechny potřebné dokumenty doručí kandidát v uzavřené obálce s nadpisem „Volba děkana FIT ČVUT – neotvírat“ do podatelny FIT ČVUT (kontaktní osoba Markéta Loučková).

Potřebnými dokumenty jsou:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Michal Šoch, michal.soch@fit.cvut.cz


Poslední změna: 22.11.2017, 17:19