Úřední deska FIT

Fakulta informačních technologií ČVUT zřizuje úřední desku a elektronickou úřední desku. Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů. Fyzickou úřední desku je možné nalézt ve 3. patře Nové budovy ČVUT před místností 333.

Na úřední desce se zveřejňují zejména:

Písemnosti v anglickém jazyce

Uchazeči a studenti programů vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě informačních technologií ČVUT nemusí písemnosti k jednání s fakultou překládat do českého jazyka. Jedná se o prohlášení podle § 16 odst. 2 Správního řádu.

Týká se to zejména:

  • bakalářského studijního programu Informatics,
  • navazujícího magisterského programu Informatics,
  • doktorského studijního programu Informatics,
  • studentů přijíždějících na výměnné pobyty,
  • účastníků programu celoživotního vzdělávání v anglickém jazyce.


Poslední změna: 2.12.2019, 15:52