Druhý termín zápisu do bakalářského a magisterského studijního programu Informatika

Druhý termín zápisu do bakalářského studijního programu Informatika v prezenční i kombinované formě na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze se koná v úterý 7.9.2010 od 9:00 v Ballingově sálu Národní technické knihovny. Na tento termín se dostaví uchazeči:

• kteří byli přijati ve druhém kole vyhodnocení přijímacího řízení (jim zašle studijní oddělení FIT rozhodnutí o přijetí spolu s pozvánkou k zápisu),
• kteří byli přijati v prvním kole vyhodnocení přijímacího řízeni a omluvili se z prvního termínu zápisu (jim pozvánka nebude zaslána),
• kterým byl povolen přestup z jiné fakulty ČVUT nebo jiné vysoké školy (jim studijní oddělení FIT zašle rozhodnutí o schválení přestupu spolu s pozvánkou k zápisu).

Připomínáme, že k zápisu je třeba přinést:

• občanský průkaz
• dvě fotografie
• psací potřeby
• ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo originál vysvědčení + prostou kopii (ověření na místě)

K zápisu je třeba se dostavit již v 8:15, kdy začíná registrace.
K zápisu se dostaví tito uchazeči i v případě, že ke dni 7.9.2010 ještě nebudou mít maturitní vysvědčení. Tito uchazeči vyslechnou pokyny, vyplní index a vyplní a odevzdají zápisový list, vše bez data zapsání. Do studia budou zapsáni, jakmile osobně doručí na studijní oddělení FIT v úředních hodinách originál a kopii maturitního vysvědčení (ověření provede referentka studijního oddělení). Poslední termín pro doručení maturitního vysvědčení je 15.9.2010.

V Praze 9.7.2010

doc. Ing. Karel Müller, CSc.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnostDruhý termín zápisu do magisterského studijního programu Informatika v prezenční formě na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze se koná v pondělí 6.9.2010 od 10:00 v posluchárně T2:C3-135 v budově Elektrotechnické fakulty ČVUT, Technická 2, Praha 6. Na tento termín se dostaví uchazeči:

• kteří byli přijati na základě úspěšně složené přijímací zkoušky,
• kteří byli přijati bez přijímací zkoušky a omluvili se z prvního
termínu zápisu.

Připomínáme, že k zápisu je třeba přinést:

• občanský průkaz
• dvě fotografie
• psací potřeby
• ověřenou kopii bc. diplomu nebo originál bc. diplomu + prostou kopii (ověření na místě) nebo potvrzení o úspěšném vykonání SZZ

K zápisu je třeba se dostavit již v 9:00, kdy začíná registrace.
Uchazeči, kteří budou 6.9.2010 v náhradním termínu skládat přijímací zkoušku, se k zápisu dostaví po vykonání zkoušky.

V Praze 9.7.2010

doc. Ing. Karel Müller, CSc.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnostPoslední změna: 31.8.2010, 16:49