Přijímací řízení pro AR 2010/11

V seznamu přijatých jsou uvedeni:

  • uchazeči o studium prezenční formy bakalářského programu,
  • – kterým byla prominuta přijímací zkouška nebo – kteří v NSZ konané do 1.4.2010 dosáhli percentilu alespoň 50 nebo – vykonali přijímací zkoušku 16.6.2010 (cizinci) s výsledkem alespoň 8 bodů

  • uchazeči o studium kombinované formy bakalářského programu,
  • – kterým byla prominuta zkouška nebo – kteří v NSZ konané do 30.5.2010 dosáhli percentilu alespoň 50 nebo – kteří vykonali přijímací zkoušku 16.6.2010 (cizinci) s výsledkem alespoň 8 bodů

  • uchazeči o studium prezenční formy magisterského programu, kterým byla prominuta přijímací zkouška.


Poslední změna: 25.10.2011, 12:14