Směrnice děkana FIT ČVUT č. 15/2015 pro přijímací řízení do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze

pro akademický rok 2016/2017

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Pavel Tvrdík, Pavel.Tvrdik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 16.2.2016, 17:08