Směrnice děkana FIT č. 16/2015 pro přijímací řízení do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze .

Pro akademický rok 2016/2017

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Pavel Tvrdík, Pavel.Tvrdik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 14.12.2015, 11:03