Výsledky přijímací zkoušky do magisterského programu

V pátek 2.7.2010 proběhla přijímací zkouška do magisterského studijního programu Informatika formou testu s využitím LMS Moodle. Test obsahovat 12 otázek po jednom bodu, nejlepší možný výsledek byl tedy 12 bodů.

Celkové hodnocení uchazečů lze nahlédnout v tabulce a bylo provedeno takto:

  • Uchazeči s menším počtem bodů než 4 získali známku „nekonečno“ a nemohou být přijati (viz sloupec BODY).
  • Uchazečům, kteří dosáhli alespoň 4 bodů, byl jejich bodový výsledek lineárně transformován na číselnou hodnotu (viz sloupec ZNÁMKA) v rozsahu 300 (odpovídá 4 bodům) až 100 (odpovídá 12 bodům). Sloupec VÝSLEDEK pak uvádí vážený průměr získaný z průměru uchazeče v bakalářském studiu (s vahou 3) a známky z testu (s vahou 1). Podle tohoto sloupce byli uchazeči seřazeni.
    • Přijato bude prvních 75 uchazečů v uvedeném pořadí.

      UPOZORNĚNÍ

      V prvním běhu testů Test02 a Test03 (od 8:00) se vyskytl jeden chybně zadaný příklad. Dvěma uchazečům, kteří tuto skutečnost zjistili, jsme přidělili kompenzaci 2 body, všem ostatním řešitelům těchto testů pak kompenzaci 1 bod. Dotčené bodové hodnoty jsou v tabulce označeny vybarveným pozadím.Poslední změna: 26.7.2010, 10:57