Historie

1.  10. 2015

Započata výuka reakreditovaného bakalářského programu Informatika.

21.  9. 2009

Zhájili historicky první studenti FIT svou výuku v nejmodernější posluchárně nové Národní technické knihovny. (Novinky.cz)

1.  7. 2009

Byla oficiálně zřízena Fakulta informačních technologií jako v pořadí osmá fakulta Českého vysokého učení technického v Praze.

28.  4. 2009

Rektor odeslal na MŠMT ČR všechny relevantní dokumenty schválené na zasedání Akademického senátu ČVUT včetně usnesení schvalujícího zřízení Fakulty informačních technologií.

21.  4. 2009

Akademický senát ČVUT na svém zasedání schválil zřízení Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze.

7.  4.  2009

Akreditační komise MŠMT ČR souhlasí se zřízením Fakulty informačních technologií a s akreditací bakalářského programu Informatika pro tuto fakultu.

20.  1.  2009

VR ČVUT schválila na svém zasedání bakalářský studijní program Informatika.

4.  11.  2008

VR ČVUT jednala o programech Informatika v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu, své rozhodnutí pro nedostatečný počet přítomných odložila na příští zasedání dne 20. 1. 2009.

29.  10.  2008

AS ČVUT souhlasně projednal návrh akreditace studijních programů Informatika pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium na ČVUT v Praze pro Fakultu informačních technologií.

29. 10. 2008

Významné ICT firmy podpořily vznik Fakulty informatiky na ČVUT.

22.  10.  2008

Rektor ČVUT předložil členům VR ČVUT kompletní akreditační materiály a zařadil na program jednání VR ČVUT dne 4. 11. 2008 bod schválení programů Informatika.

24.  9.  2008

AS ČVUT neprojednal předložené programy Informatika pro nedostatečný počet přítomných. Tento bod se spolu s ostatními přesunul na příští zasedání dne 29. 10. 2008.

10.  9.  2008

Rektor ČVUT předložil Akademickému senátu ČVUT (AS ČVUT) akreditační formuláře a popisy programů Informatika pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium, neboť jejich projednání je nutnou podmínkou pro schválení programů Vědeckou radou ČVUT (VR ČVUT).

6.  5.  2008

Uskutečnila se informativní schůzka členů projektového týmu Fakulty informatiky a rektora ČVUT prof. Havlíčka se zástupci průmyslu a ICT firem.

25.  4.  2008

Prof. Tvrdík seznámil členy Akademického senátu FEL s plánem a základními tezemi připravované Fakulty informatiky.

8.  4.  2008

Konala se tisková konference k zahájení projektu vytvoření Fakulty informatiky na ČVUT v Praze.

31.  3.  2008

Byly otevřeny WWW stránky připravované Fakulty informatiky (pracovní název) na ČVUT v Praze s prezentací projektu pro akademickou obec ČVUT i veřejnost.

31.  3.  2008

Byly otevřeny WWW stránky připravované Fakulty informatiky (pracovní název) na ČVUT v Praze s prezentací projektu pro akademickou obec ČVUT i veřejnost.

 Poslední změna: 14.1.2019, 11:37