ICT Diplomová práce roku 2013

Soutěž Diplomová práce roku je vyhlašována od akademického roku 2005/2006. Je společným projektem akademického a komerčního sektoru, zaměřeným na podporu českého vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a komunikačních technologií v České republice. Jejím cílem je podpora nadaných studentů, kteří tak mají možnost lépe vyniknout a získat lepší uplatnění v praxi. Soutěže se mohou zúčastnit studenti ekonomicko/telekomunikačních/informačních oborů, kteří v letošním akademickém roce obhájili či budou obhajovat diplomovou nebo bakalářskou práci. Výhrou pro finalisty je peněžitá odměna a možnost nabídky pracovního místa. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 
V letošním roce je vyhlášeno 6 kategorií, a to:
  1. B2B integrace - automatická výměna elektronických dokladů (PARTNER: EDITEL CZ)
  2. Cloud služby a Datacenter Managed Services (PARTNER: Telefónica Czech Republic)
  3. Doplňky k podnikovým informačním systémům: In-Memory technologie, Mobility, Sociální sítě a Business Intelligence (PARTNER: SAP ČR)
  4. Podnikové informační systémy, ostatní IT práce (PARTNER: ABRA Software)
  5. Řešení pro firemní mobilitu a bezpečnost (PARTNER: T-Systems Czech Republic)
  6. Srovnání distribučních a prodejních kanálů pro úvěrové produkty finančních bank z hlediska rizika a efektivity (PARTNER: ARBES Technologies)
 
Odměna pro autora nejlepší práce v každé kategorii je 50.000,- Kč a případná nabídka pracovní pozice ve společnosti partnera dané kategorie.
Pro autora práce, která se umístí na 2. místě 10.000,-Kč
Pro autora práce, která se umístí na 3. místě 5.000,- Kč
Pro autory prací, kteří se umístí na 4.- 6. místě 1.000 Kč
 
Více informací naleznete na webu soutěže - www.diplomovaprace.cz.


Poslední změna: 30.4.2013, 12:40