Kontejnery k světu

Pracujete na zajímavém projektu? Vrátili jste se ze stáže plni nových zkušeností a chcete je sdílet s ostatními? Prošli jste studiem více fakult ČVUT a rádi byste je porovnali? Právě nyní máte šanci své aktivity prezentovat ostatním na netradičním místě v rámci celorepublikové akce Kontejnery k světu.

 
Své náměty posílejte do 14. dubna na email andrea.tumova@ksvetu.cz. Více informací na www.ksvetu.cz či náš najdete i na facebookových stránkách s názvem Kontejnery k světu / Praha.
 
Projekt Kontejnery k světu obohacuje veřejný prostor města o různorodé aktivity navazující na jeho specifický ráz. Využitím netradičních forem - skladových iso-kontejnerů, koloběžek a velkoplošné projekce propojíme místa a lidi hned na třech úrovních.
 
Od 10. května do 1. června 2013 do Prahy umístíme 8 skladových kontejnerů. Každý z nich bude svou náplní reflektovat a obohacovat danou lokalitu. Skladové prostory se na okamžik promění v moderní rozhlednu, galerii, kavárnu, čítárnu, prostor pro přednášky, sousedská setkání, workshopy, divadelní představení, koncerty či performance.
 

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

Veřejný prostor vnímáme jako místo střetu. Místo náhodného i cíleného setkávání, prostor pro diskusi a vzájemné obohacování.
 
Jeho význam je v současné době velmi podceňován. Lidé mají tendence k individualismu a nezájmu o své bezprostřední okolí přesahující hranice soukromého vlastnictví, rodiny, přátel. Vytrácí se potřeba komunikovat se svými sousedy. Dochází k určité alienaci prostředí, pocitu vykořenění. Takový nezájem se často projevuje zanedbáváním údržby sdílených prostor či dokonce vandalismem.
 
V projektu Kontejnery k světu chceme podpořit tyto lokality:
 
Václavák k světu.
 
Propojovací kontejner s velkoplošnou projekcí propojující festivalová města umístíme do horní části Václavského náměstí, tak aby v záběru snímacích kamer byla socha svatého Václava. Jedná se o nejfrekventovanější setkávací bod v Praze, ale také o místo častých demonstrací. Student ateliéru supermédia Jakub Jansa se dlouhodobě zabývá studiem pohybu a fyzické komunikace lidí ve veřejném prostoru a to zejména během protestních akcí (uvnitř davu). Svou tvorbou (interaktivní instalace, performance) se pokusí zachytit a interpretovat tyto nuance.
 
Čítárna k světu.
 
Na Karlově náměstí vznikne prostor pro čtení, odpočinek, veřejné diskuze, přednášky a divadlo. Do prostoru kontejneru umístíme malou knihovnu ve stylu - "Líbí se Ti kniha, vezmi si ji a vyměň ji za jinou". Uskuteční se také divadelní představení pro děti i dospělé, výstava historických i současných fotografií od Pavla Scheuflera či komentovaná prohlídka pamětihodností s pracovníky Národního památkového ústavu.
 
Folimanka k světu.
 
Ve spolupráci s Integračním centrem Praha vznikne v parku Folimanka komunitní a volnočasové centrum. Připravujeme výtvarné a hudební workshopy, open mic, sousedská posezení i poradenskou činnost. Součástí večerního programu budou koncerty, promítání filmů, divadelní představení a performance.
 
Rozhledna k světu.
 
Na dosud neurčeném místě s pěkným výhledem, který je však z nějakého důvodu omezen či zcela znemožněn, postavíme naši kontejnerovou rozhlednu. Společně se Spolkem posluchačů architektury připravujeme soutěž o nejlepší umístění a architektonické řešení této rozhledny.

Kampus k světu.

Jedná se o netradiční formu veřejného prostoru. Místo, kde se každodenně míjí tisíce studentů zde studujících. Interakce mezi studenty jednotlivých fakult a univerzit je mizivá. Ačkoli se často náměty na zvýšení mezioborové spolupráce napříč fakultami objevují, k praktickým krokům zatím nedochází.
 
V srdci kampusu ČVUT vznikne místo setkávání studentů napříč fakultami. Kontejner bude umístěn před Národní technickou knihovnou, což je taková hlavní pulsující tepna - "Živé srdce kampusu". A náš kontejner by mohl být takové pojítko, žíla spojující jednotlivé orgány; místo, kde se lidé budou mít šanci se potkat a navzájem se poznat.
 
Rádi bychom vybrali několik studentských projektů z každé fakulty, které by měl šanci se v kontejneru prezentovat a dostat se tak do podvědomí ostatních studentů, kteří za normálních okolností netuší, co se na jiných fakultách odehrává. Projekt mohl být již realizován či může být stále v ideovém návrhu. V podstatě se jedná o přednášky studentů ostatním studentům), kteří mají zájem sdílet své zkušenosti s ostatními. Ať už poznatky ze zahraničních stáží, o práci na zajímavých projektech či pouhé vyprávění o studiu na dané fakultě.
 

CÍLE PROJEKTU:

Chceme obohatit konkrétní veřejné prostory města o aktivity, které postrádá a přiblížit je místním obyvatelům. Vybídnout je tak k jejich častějšímu užívání a s tím spojeným setkáváním se. Věříme, že tímto podpoříme komunitní život v lokalitě a zájem obyvatel o své okolí.
 
S oživováním veřejných prostor přímo souvisí problematika mobility. Jsme přesvědčeni, že častějším užíváním nemotorových dopravních prostředků (kol, koloběžek) se zvýší mezilidská interakce ve veřejném prostoru. To je samozřejmě jen jedna z mnoha výhod tohoto způsobu dopravy! Dalším z našich cílů je proto podpoření užívání kol a koloběžek pro pohyb ve městě. S každým kontejnerem bude spojená možnost zapůjčení koloběžky a zjištění bezpečné trasy k důležitým místům v jeho okolí a dalším kontejnerům k světu. Budeme tak propojovat nejen místa a lidi žijící v dané lokalitě, ale i tyto lokality navzájem.
 
Třetí úrovní projektu je "meziměstský veřejný prostor". Chceme propojit jednotlivá města "k světu" (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno a nově i Zlín, Olomouc a Mariánské lázně) velkoplošnou projekcí v centrálním kontejneru. Usilujeme o co nejautentičtější zážitek bytí v daném místě, ze kterého je projekce přijímána. Lidé z Prahy se tak například budou moci "přímo" účastnit vernisáže či performance konané v plzeňském kontejneru, setkat se s přáteli z Ostravy, či si jen nezávazně popovídat o počasí s náhodným kolemjdoucím z Brna. Chceme nabídnout tento koncept i dalším městům včetně zahraničních a na způsob tzv. franšízy zapojit do projektu i je.
 
 


Poslední změna: 10.4.2013, 13:01