Budoucí podoba IT průmyslu v době cloud computing

Přednáška:   Budoucí podoba IT průmyslu v době cloud computing
Přednášející:     Mgr. Jiří Donát, Ph.D., Associated Director, A. T. Kearney
Datum a čas: středa  5. října 2011, 18–20 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:349
Jazyk: čeština

 

Obsah přednášky:

V přednášce budeme diskutovat novou formu IT průmyslu, kterou přinese nastupující doba Cloud computing a jejíž podoba již začíná být patrná již dnes - například posilováním role outsourcingu v podnikových informačních systémech nebo masivním nárůstem oblasti spotřební elektroniky. Kořeny této změny spočívají ve skutečnosti, že se mění převažující způsob provozování IT aplikací a doručení IT služeb (místo provozování u zákazníka se budou aplikace stále častěji provozovat u specializovaného dodavatele). V důsledku toho se změní i hlavní obchodní model IT firem, a to přinese i změnu celé organizace IT průmyslu. Při diskusi o jeho možné budoucí podobě si pomůžeme analogií s podobně zásadní změnou IT průmyslu v minulosti, ke které již došlo, konkrétně ve chvíli, kdy do té doby dominantní roli sálových počítačů přebrala platforma PC.

 

Osnova:

  • Tři etapy vývoje IT průmyslu:éra sálových počítačů, éra PC, éra spotřební elektroniky
  • Alternativní pohled: éra před komerčním sw, éra komerčního sw, éra cloudu
  • Zánik obchodního modelu založeného na komerčním software a důvody, proč se tak stane
  • V čem je přechod do cloudu podobný přechodu do doby PC
  • Vertikální uspořádání IT průmyslu v době sálových počítačů
  • Horizontální uspořádání IT průmyslu v době PC
  • Diskuse podoby IT průmyslu v době Cloud computing a nové role dnešních hráčů

 

Vstupní předpoklady:
Přednáška nevyžaduje žádné specifické znalosti. Výhodou je ale zájem o obor IT a chuť přemýšlet o vývoji tohoto oboru v širších souvislostech.

 

Záznam přednášky:
Záznam je k dispozici na stránkách AVC ČVUT: http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=9767Poslední změna: 30.9.2012, 14:14