Lidský smysl pro počty a čísla

Přednáška:   Lidský smysl pro počty a čísla
Přednášející:     Doc. Ing. Ivan M. Havel Ph.D.
Datum a čas: 12. května 2014, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština

Obsah přednášky:

Zakladatel moderní psychologie William James uvedl mezi základními mentálními kategoriemi přirozeného původu vedle smyslu pro čas a prostor také smysl pro počet. V přirozeném světě přímo nazíráme jen malé počty objektů, od sedmi či osmi se začínáme plést, a abychom zjistili správný počet prvků větších souborů, musíme se uchylovat k odpočítávání, které vyžaduje tím více času, čím větší je soubor. V přednášce se budeme zabývat vztahem mezi počtem (něčeho) a abstraktním pojmem čísla a také otázkou, jaké jsou elementární psychologické předpoklady pro lidské aritmetické dovednosti. Lze mluvit o přímém nazírání velkých počtů? Nebo o „aritmetice“ založené na mentálních obrazcích či tvarech reprezentujících čísla? Podobné otázky jsou motivovány hojně citovanými případy zázračných autistických počtářů. K ilustraci bude uveden jednak příklad jistého způsobu reprezentace čísel pomocí křivek a jednak jednoduchý vizuální algoritmus rozlišující prvočísla od čísel složených bez užití aritmetických operací.
 

Stručný životopis přednášejícího:

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. (* 1938) absolvoval FEL ČVUT (obor automatizace a výpočetní techniky) v roce 1966 a v r. 1971 získal Ph. D. na Kalifornské univerzitě v Berkeley (obor matematická informatika). V Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV se v letech 1972–1979 zabýval umělou inteligencí a teorií automatů. V letech 1990–2008 byl zakládajícím ředitelem a dodnes je vědeckým pracovníkem Centra pro teoretická studia (CTS) při UK a AV ČR. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK má od r. 1990 dodnes výběrovou přednášku Přirozené a umělé myšlení. Od roku 1990 je šéfredaktorem časopisu Vesmír. Zabývá se kognitivní vědou a filosofií mysli. Kromě odborných článků vydal knižně monografii Robotika – úvod do teorie a funkce kognitivních robotů  (1980), několik knih esejů o vědě (naposled Zjitřená mysl a kouzelný svět, 2013) a filosofických dialogů (naposled s Michalem Ajvazem: Snování (2008) a Sindibádův dům (2010).
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.
 

 Poslední změna: 7.5.2014, 11:10