Systémy veřejné mobilní komunikace páté generace (5G)

Přednáška:   Systémy veřejné mobilní komunikace páté generace (5G)
Přednášející:   Doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
Datum a čas: 12. října 2015, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku nebo  G+ ! 

#ITvecer

Slajdy ke stažení:

Obsah přednášky:

Přednáška podává stručný pohled na vývoj veřejné pozemní mobilní komunikace, podrobně se potom zabývá budoucími mobilními systémy páté generace (5G). Ty přinesou především výrazné zdokonalení konvenčních služeb z oblasti personální komunikace H2H (Human to Human), tj. přenosu hovorů, videa, multimédií a velmi rychlých dat. Navíc však budou představovat revoluční krok vpřed v oblasti rozvoje strojové komunikace M2M resp. MTC (Machine to Machine resp. Machine Type Communication). Systémy 5G jsou v současné době ve světě ve stádiu intenzívního pokročilého vývoje, jejich nástup do života se očekává v letech 2018 až 2020. V další období pak postupně nahradí dosavadní systémy čtvrté generace (LTE) i generace třetí (HSPA).

Stručný životopis přednášejícího:                                 

Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. vystudoval Fakultu slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech. Po přechodu této fakulty v roce 1965 do Prahy a jejím zařazení do rámce ČVUT působil na Katedře radioeletroniky této školy, v kratších obdobích byl aktivní také v domácích průmyslových podnicích a výzkumných ústavech. Prakticky nepřetržitě byl zaměřen na radioelektroniku a rádiovou komunikaci, v posledních letech se věnuje, již jako emeritní pracovník, především pozemní mobilní komunikaci. Jmenovaný je autorem nebo spoluautorem celkem osmi knižních publikací a několika desítek odborných časopiseckých prací.
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.
 

 Poslední změna: 17.10.2015, 21:33