Genetické vylepšování a aproximace hardware a software

Přednáška:   Genetické vylepšování a aproximace hardware a software
Přednášející:   Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (FIT VUT Brno)
Datum a čas: 29. února 2016, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:111
Jazyk: čeština
Záznam:

avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)
YouTube kanál FIT

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku a  Twitteru #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Evoluční návrh, inspirovaný fenoménem biologické evoluce, představuje nový přístup k navrhování, optimalizaci, aproximaci, adaptaci i automatické opravě hardware i software. V přednášce bude vysvětlen princip evolučního návrhu a na vybraných případových studiích demonstrovány výhody a nevýhody této metody.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Absolvoval zahraniční pobyty na Pennsylvania State University, University of Oslo a NASA Jet Propulsion Laboratory, Caltech. Podílel se na vice než 150 odborných publikacích, zejména v oblastech genetického programování, evolvable hardware a aproximačního počítání. 

 
 
 
 
 
Přednášku spolupořádá IEEE SB na ČVUT.
 
Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Poslední změna: 27.12.2016, 16:28