Analytická data v bankovnictví

Přednáška:   Analytická data v bankovnictví
Přednášející:   Mgr. Petr Kamínek (Komerční banka)
Datum a čas: 25. dubna 2016, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam: ne (nepovolen)

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku a  Twitteru ! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Libovolná evropská banka je instituce silně svázaná regulačními požadavky. Je nucena o své činnosti poskytovat čím dál více informací, které pochází z desítek aplikací. Zároveň potřebuje tyto informace zpracovávat pro své vlastní potřeby, zejména analýzu rizik a marketing.
 
V přednášce se na příkladu Komerční banky podíváme, jakým způsobem banky obvykle pracují s analytickými daty. Probereme, jakým způsobem jsou data uchovávána a zpracovávána v Datovém skladu (DWH) a jakým způsobem se nakládá s klientskými daty (Master Data Management pro oblast Party). Řekneme si, i jak do této oblasti vstupují Big Data.

O přednášejícím:

Mgr. Petr Kamínek vystudoval obor Matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Po studiích působil v konzultačních společnostech Accenture a Ness, kde se specializoval na oblast Datových analýz, Business Intelligence a Datových skladů. Od roku 2014 vede útvar informační architektury v Komerční bance.
 
 
 
Z přednášky nebude pořízen záznam.

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Poslední změna: 19.2.2018, 14:40